تاريخ : چهارشنبه 17 دی 1393 | 03:16 | نویسنده : Elşən


برنامه دور برگشت مسابقات لیگ فوتسال جوانان استان سال 94-93 :

تاریخ

مسابقه 
بین دو تیم

ساعت

محل برگزاری

شهرستان

5شنبه 93/10/18

5شنبه 93/10/18

جمعه 93/10/19

جمعه 93/10/19

جمعه 93/10/19

جمعه 93/10/19

دبیری  امید باسمنج

شایگان آرمین  ضحاک هشترود

شهدا گمنام تبریز  مس سونگون 

اینتر تبریز  ملکان

امید آذربایجان بناب شربیان

مس آذربایجان  ارسباران کلیبر

15:30

14:30

14

 

14

 

بهزیستی

پوریا

ماشین سازی

صفا

2000 نفری

ذاکر

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

بناب

تبریز

5شنبه 93/10/25

جمعه 93/10/26

جمعه 93/10/26

جمعه 93/10/26

جمعه 93/10/26

جمعه 93/10/26

امید باسمنج  امید آذربایجان بناب

شهرداری شربیان  دبیری

مس سونگون شایگان آرمین

ضحاک هشترود  شهدا گمنام تبریز

ملکان  مس آذربایجان

اینتر تبریز  شهدا ارسباران کلیبر

17

14

14

14

14

فجر

شهدا

شهدا

2000 نفری

2000 نفری

صفا

باسمنج

شربیان

ورزقان

هشترود

ملکان

تبریز

5شنبه 93/11/2

5شنبه 93/11/2

جمعه 93/11/3

جمعه 93/11/3

جمعه 93/11/3

جمعه 93/11/3

شایگان آرمین  شهدا گمنام تبریز

مس آذربایجان  اینتر تبریز

ضحاک هشترود  مس سونگون

شهرداری شربیان  امید باسمنج

شهدا ارسباران کلیبر ملکان

دبیری  امید آذربایجان بناب

 

 

14

14

14

پوریا

ذاکر

2000 نفری

شهدا

ولی عصر

بهزیستی

تبریز

تبریز

هشترود

شربیان

کلیبر

تبریز
طبقه بندی: ustan oyunları (بازيهاي استاني)،

باخيش لار 0