تاريخ : جمعه 2 آبان 1393 | 07:44 | نویسنده : Elşən

پيرو مباحث گذشته در خصوص سيستمها كه با بررسي دو سيستم ۱-۲-۱  و۲-۲ البته بصورت تئوريك مورد بحث قرارگرفت و با دانش از اين امر كه سيستمها درجريان بازي فوتسال درحال تبديل شدن به يكديگر هستند و عدم آگاهي از نقاط ضعف و قوت سيستمها امكان بهره برداري از آنها در جريان بازي فوتسال مختل و يا غير كاربردي خواهد نمود امروز به بررسي سيستم ۰-۴ خواهيم پرداخت. شايان ذكراست كه مربيان عزيز را در جريان قرار دهيم كه اينگونه مباحث را مي توانيد از منابع ديگري نيز تهيه نماييد چراكه مدعي اين امر نمي باشيم كه سلسله مباحث علمي تنها زائيده ذهن ما خواهد بود بلكه هر كارشناس برمبناي دانش، تجربه و برداشتي كه از يك موضوع خاص خواهد داشت مطلب ،مقاله ،جزوه يا كتابي را منتشر مي نمايد تا براي علاقه مندان مفيد باشد.اميدوارم تنها با فراگيري گوشه اي ،جمله اي و يا كلمه اي بتوانيم دربالابردن سطح دانش مربيان علاقه مند گام برداريم كه اين امر كاملا اختياري بوده و الزامي وجود نخواهد داشت.

سيستم 4-0

سيستم ۰-۴ امروزه از سيستمهاي رايج  و بسيار كاربردي در فوتسال از آن ياد مي شود و مربيان بزرگ در سطح بين المللي همواره از آن به عنوان ابزاري سودمند در دقايق بازي بخصوص در حمله، كه با توجه به اينكه خلاقيت فردي  در اين سيستم با توجه به شكل ايستادن ، موقعيتهاي بيشمار بازيهاي تركيبي ۲و۳ نفره،تنوع در چرخش ،غيرقابل پيش بيني بودن با سرعت در چرخش،تنوع بابازي در عرض(Parallel)  و عمق   (Depth)و همينطور قابليت استفاده از اين سيستم به عنوان يكي از بهترين شيوه هاي  فرار از پرس اين سيستم را ابزاري قدرتمند در تفكر مربيان با دانش قرارداداه كه باتبديل اين سيستم به سيستمهاي ديگر و تنوع در اجراي تاكتيكها و شيوه هاي گل زني بتوانند روند بازي را كنترل و در نهايت به موفقيت دست يابند.

نيازهاي سيستم ۰-۴  :

۱-هماهنگي كليه بازيكنان در اجراي چرخشها ودر ادامه اتخاذ استراتژي مورد نظر مربي

۲-آمادگي جسماني ورواني بالا

۳-سرعت عمل در تصميم گبري

۴-قابليت حفظ توپ فردي و تيمي

 نقاط ضعف :

خطرناك در استرتژيهاي دفاعي با توجه به شكل قرارگيري بازيكنان جلويي

نقاط قوت:

۱-بازي تركيبي بيشمار

۲-فضاسازي مناسب بازيكنان با حركات با توپ و بدون توپ

۳-غير قابل پيش بيني بودن

۴-بهترين ابزار در فرار از پرس

۵-تنوع در چرخشها

۶-تنوع در استفاده از تاكتيكهاي راس و گوش
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0