تاريخ : جمعه 2 آبان 1393 | 07:43 | نویسنده : Elşən

سيستم تنها چيدمان بازيكنان داخل زمين مسابقه مي باشد و با توجه به سرعت انتقال (دفاع به حمله ، حمله به دفاع و لحظه انتقال) كه در جريان بازي فوتسال به انجام مي گيرد تيم ها مي بايست قادر باشند كه سيستم هاي خود را نيز بر مبناي تفكر تاكتيكي تيم حريف تغيير داده تا بتوانند در دفاع و حمله به موفقيت دست يابند اين بدان معني است كه برتري سيستمي نسبت به سيستم ديگر تنها با درك نقاط ضعف و قوت آن صورت مي گيرد و شما مربيان عزيز مي بايست با دانش و آگاهي كافي از آنها ، برروي نقاط قوت تاكيد و نقاط ضعف آنها را برطرف نماييد ولي تمامي سيستمهاي رايج ميبايست تمرين شود چراكه پيش بيني سيستم تيم مقابل در جريان بازي غيرقابل پيش بيني بوده و تيم شما براي تغييرو كنترل آن مي بايست از قبل برنامه ريزي كرده باشد.

شما قادر نخواهيد بود در مقابل تيمي كه با سيستم ۲-۲ در حمله مقابل شما قرارميگيرد با سيستم ۱-۲-۱ دفاع كنيد كه با توچه به فضاي زياد و عدم پوشش مناسب فرصتهاي بيشماري را در اختيار حريف قرار خواهيد داد . پس تقابل سيستمها نكته كليدي اين بخش خواهد بود كه كدام سيستم را ميبايست در مقابل كداميك در دفاع و حمله استفاده نماييد كه باختصار طبق جدول ذيل مشاهده مي فرماييد.

سيستم تيم در حمله

سيستم تيم در دفاع

۱-۲-۱

۱-۲-۱

۲-۲

۲-۲

۰-۴

۲-۲

۱-۳

۱-۲-۱

 


Picture1

اما در خصوص سيستم ۱-۲-۱ كه به نامهاي سيستم Diamond يا لوزي هم شناخته ميشود سيستمي بسيار نزديك به ۱-۳  البته با تفاوت در چيدمان (طرز قرارگرفتن آنها داخل زمين) بازيكنان و استراتژيهاي متفاوت نسبت به ۱-۲-۱ از جمله سيستمهاي رايج و بسيار كاربردي در فوتسال امروزميباشد كه در كنار سيستم ۰-۴ تيمهاي قدرتمند دنيا از جمله اسپانيا ،روسيه،ايتاليا  برزيل از آنها استفاده مينمايند.

سرعت عمل در چرخش،سهولت در تبدبل شدن به سيستمهاي ديگر ،فضاسازي مناسب ، مفيد جهت اجراي تاكتيكهاي  پرس و فرار از پرس و… از مهمترين شاخصه هاي اين سيستم بوده كه نقش بازيكن راس در ان برجسته ميباشد. سالها تيم ملي فوتسال ايران به زعم استفاده از بازيكني همچون وحيد شمسايي كه در سال ۲۰۰۸ بهترين بازيكن راس دنيا شناخته شد و با بهره گيري از بازيكنان شاخص در انتهاي زمين از جمله سيامك داداشي ،علي صانعي و محمد كشاورز كه قابليت ارسال پاس هاي بلند زميني در عمق از فواصل دور را داشتند همينطور بازيكنان كناري (ALA)  از جمله ستاره اي چون رضا حيدريان ،زنده ياد بابك معصومي ، كاظم محمدي  و محمد طاهري  باقابليت سرعت عمل در ارسال پاس و اضافه شدن بمنظور حمايت از بازيكن راس ،از سمتي ديگر نقش كليدي درازه بانها از جمله رضا ناصري و مصطفي نظري با قابليت پرتابهاي دست با دقت و كيفيت بلند بمنظور رساندن به بازيكن راس و ديگر بازيكنان مستعد جايگزين ستاره هاي بالا همه و همه از انتخاب بهترين ابزارو بهترين سيستم با توجه به تواناييهاي بازيكنان  بود كه درنهايت منجر به موفقيتهاي گذشته فوتسال ايران و كسب عناوين متعدد آسيايي (قهرماني ) و درخشش در چامهاي جهاني بود.


Picture2

با اين مثال در ميابيم كه پايه نتخاب سيستم و استراتژي  تنها برميناي تواناييهاي بازيكنان از طرف مربيان خواهد بود كه تبديل آنها بر مبناي استراتؤي تيم حريف در دفاع و تفكر تاكتيكي در هنگام حمله بنا گذاشته خواهد شد.طراحي مناسب تمرينات ،قدرت بازيخواني،استعداديابي كه از جمله شاخصه هاي مربيان موفق ميباشد در پياده شدن اين تفكرات بسيار حائز اهميت بوده در غير اينصورت اين فقط با ديد يك تئوري باقي خواهد ماند و در عمل بي ارزش خواهد بود.

خصوصيات انتخاب بازيكن راس:

۱-   داراي عضلات بالا و پايين تنه قوي باشد.

۲-   كيفيت در اجراي مهارتهاي تكنيكي اعم از كنترل ، چرخش،شوت از هر دو سمت

۳-   آشنا به سيگنالها و علايم در بازي فوتسال

۴-   قابليت حفظ توپ فردي

۵-   سرعت عمل در تصميم گيري

۶-   تحرك (با توپ و بدون توپ)

۷-   خلاقيت  كه نكته كليدي ميباشد.

۸-   ميل به هجوم كه قابليتي ذاتي خواهد بود.

نقاط قوت:

۱-سهولت در چرخش ، فضاسازي مناسب و ايجاد فرصتهاي بيشمار گلزني

۲-سرعت در سازماندهي مجدد پس از از دست دادن توپ بمنظور جلوگيري از ضدحمله هاي حريف

نقاط ضعف :

۱-عدم ديد مناسب دروازه بان در صورتيكه در دفاع تيم به عقب رانده شود.

۲-عدم اجراي استراتژي برمبناي تفكر مربي بدون بازيكن راس قوي (چون بازيكن راس نياز كليدي در اين سيستم خواهد بود).

نظرات شما مربيان عزيز درراستاي تحقق دستاوردهاي علمي بازي فوتسال مي تواند در اين راه به ما كمك نمايد و خواهشمند هستم سئوالات خود را از طريق همين وب سايت اعلام بفرماييد تا بتوانم پاسخگو باشم.اميدوارهستم در آينده اي نزديك با تشكيل اتاق فكر فوتسال بتوانيم همانند اسپانيا و ايتاليا مربيان را دور هم جمع نموده و از تفكرات فني و تجارب با ارزش يكديگر بهره مند گرديم.
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0