تاريخ : جمعه 2 آبان 1393 | 07:39 | نویسنده : Elşən
امروزه سيستم ۲-۲ ميتواند به عنوان يكي از ابزارهاي موثر در استراتژي هر مربي جاي داشته باشد .با عنايت به اين امر كه نياز هرسيستم و انتخاب آن بر مبناي توانايي بازيكنان و تفكر تيم حريف ميباشد لازم ميدانم فاكتورهاي مورد نياز براي اتخاذ تفكر بازي با سيستم ۲-۲ اشاره نمايم.اين سيستم از رايج ترين سيستمها در بازي فوتسال خواهد بود كه در دفاع و حمله قابل استفاده خواهد بود.سيستم ۲-۲  تفكراوليه درذهن مربيان خواهد بود كه با توجه به درك استراتژي كه مجموعه اي از سيستم ، تاكتيك ، سبك يا روش بازي خواهد بود بتوانند تدابير تاكتيكي متعدد و روشهاي متنوعي را در دفاع و حمله براي اين سيستم برگزينند.در حمله بازي با بازيكنان كناري  (Flank)  ، استفاده بهينه و قراردادن بازيكنان براي دريافت پاس تير دو ،همينطور شوت از كناره ها ، استفاده از توپهاي برگشتي (Rebound)  ، بازيهاي تركيبي متنوع با دو يا سه بازيكن از انواع تاكتيكهايي خواهد بود كه اتخاذ آن در جريان بازي و طراحي تمرينات بسته به تفكر مربيان قابل انتخاب و برنامه ريزي ميباشد.همينطور در دفاع با اين سيسنم ، دفاع منطقه اي ، دفاع حريف گير ، دفاع تركيبي و بازي پرس با اصول آموزشي قابل اجرا ميباشد اما با علم بر اين موضوع كه سيستمها همواره در حال تبديل شدن به يكديگر (باتوجه به استراتژي حريف ) بايد عنوان كنم كه هر سيستم داراي نقاط ضعف و نقاط قوت ميباشد كه مربيان علاقه مند و با دانش با درك از اين مسئله ميبايست نقاط قوت در اين سيستم را تقويت و براي نقاط ضعف آنها نيز برنامه ريزي داشته باشند.ضمنا اين سيستم داراي دو نوع چرخش در عرض و عمق ميباشد كه مكمل اين چرخشها ، تاكتيك و متعاقب آن راههاي متعدد براي رسيدن به دروازه حريف و يا محافظت از دروازه خود را خواهد بود.

 Picture1

نيازهاي اتخاذ سيستم ۲-۲

۱-بازيكنان خلاق ، توانمند در اجراي مهارتهاي تكنيكي ، داراي آمادگي رواني و جسماني (تواناييهاي زيست حركتي) ، هوش (تفكر دفاعي و حمله اي)

۲-سرعت عمل در چرخشها (سرعت عمل در تصميم گيري ، بازي با توپ و بدون توپ) و تبديل به تاكتيك مورد نظر  و ايجاد موقعيت روي دروازه حريف

نقاط قوت:

۱- در صورت استفاده از بازيكناني با مهارتهاي تكنيكي بالا فرصتهاي بيشماري در حمله ايجاد خواهد شد.

۲-استفاده از بازيكنان كنار براي رسيدن به دروازه حريف

۳-شوت از كناره ها يا پاس به تير دو

۴-قابل درك براي بازيكنان تيمهاي پايه

۵-برهم زدن سازمان دفاعي حريف با سرعت عمل در چرخشها و ايجاد فضا براي بازيكنان هم تيمي

۶-پوشش مناسب در دفاع و رعايت اصول دفاعي (مدافع اول ،دوم ، سوم و چهارم)

۷-مورد استفاده در دفاع در مقابل حمله ۵ نفره با توجه به نحوه استقرار تيم حريف

نقاط ضعف :

۱- در صورت فاصله بين دو بازيكن در جلو و عقب زمين فضاي مناسب جهت استفاده از عمق و همينطور فضاي ايجاد شده به حريف داده خواهد شد.

۲-با توجه به عدم پوشش مناسب بازيكنان عقب اشتباه در ارسال پاس منجر به ضدحمله يا حمله سريع توسط بازيكنان حريف خواهد شد.


شهاب الدين سفال منش

مدرس رسمي فوتسال كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC)

طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0