تاريخ : شنبه 12 مهر 1393 | 10:25 | نویسنده : Elşən

 ورزش براي افراد لاغر هم لازم است

 

افراد لاغر ورزش را كنار نگذارند !
محققان معتقدند افراد لاغر نبايد ورزش را كنار بگذارند چون ممكن است در داخل بدن آنها چربي به شكل توده دور ارگانهاي بدن را گرفته باشد.
محققان انگليسي در لندن اعلام كردند اينكه بدن فرد چقدر چاق به نظر برسد و چربي داشته داشته باشد دليل آن نيست كه ارگانهاي داخلي بدنش همانقدر حاوي چربي باشند.
آنها همچنين اعلام كردند افرادي كه هيكل ظاهري خود را با رژيم گرفتن متناسب نشان ميدهند و ورزش نميكنند ممكن است به اندازه افراد چاق، چربي دور ارگانهاي داخلي آنها از جمله قلبشان را گرفته باشد.
اين محققان از سال 1994 تا كنون روي بيش از 800 نفر اين مطالعات را انجام داده اند كه چربي داخل بدن آنها را اندازه گيري كنند.آنها پس از اين تحقيق ترس خود را از اين موضوع اعلام كردند كه افراد لاغر با تصور اينكه در بدنشان چربي وجود ندارد، ورزش را كنار بگذارند و متوجه نشوند كه در داخل بدن آنها چربي يه شكل توده دور ارگانهاي بدن را گرفته است.

اين تحقيق كه نام آن((در خارج لاغر و در داخل چاق))ميباشد بيشترين شگفتي را در مورد افرادي به نمايش گذاشته است كه بسيار لاغرند اما از داخل چربي زيادي در بدن دارند. 
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 1