تاريخ : دوشنبه 24 شهریور 1393 | 08:30 | نویسنده : Elşən

انفرادي تاكتيك لر:

 

تاكتيكهاي فردي به برنامه هايي اطلاق مي شود كه بازيكن به تنهايي در جهت رسيدن به هدف و بطور مشخص و سازماندهي شده از اين برنامه ها استفاده مي نمايد. بر اساس اطلاعات فيفا تاكتيك هاي فردي در ده دستور جاي مي گيرند:

 

1) هر بازيكني كه صاحب توپ مي شود، يك حمله جديد آغاز مي شود.

2) هر بازيكني كه توپ را از دست مي دهد بايد دفاع كند (حتي اگر توپ در منطقه حريف باشد).

3) بازيكن نبايد اجازه دهد كه توپ از كنار وي عبور نمايد، در صورتي كه مي تواند آن را تصاحب كند.

4) به خاطر حمايت از بازيكن هم دسته بايد پاس مورد حمايت قرار گيرد.

5) براي دريافت، بازيكن بايد به استقبال توپ برود تا مدافع حريف فرصت قطع كردن توپ را پيدا نكند.

6) بازيكن با استفاده از فراست و زيركي به موقع از دريبلينگ استفاده نموده و براي خود فضا ايجاد مي كند و به فضاي ايجاد شده مي رود.

7) بازيكن نبايد اجازه بدهد توپ به زمين بخورد.

8) بازيكن با قرار دادن بدن بين توپ و حريف، توپ را پوشش بدهد.

9) براي برقراي ارتباط بايد رو به توپ بازي كرد.

10) شروع هاي مجدد، يك حمله جديد است كه با حمايت بايد صورت گيرد.

 

بازيكنان بايد بتوانند از تكنيك ها كه مهارت اجراي حركات هستند در خدمت تاكتيك استفاده نمايند. تاكتيكي داراي احتمال موفقيت بيشتر است كه با استفاده از تكنيك اجرا شده باشد.

با انجام تمارين مداوم و صحيح نيز مي توان تكنيك اجراي حركات را بهبود بخشيد.
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0