تاريخ : شنبه 13 اردیبهشت 1393 | 10:14 | نویسنده : Elşən
دويدن سريع باعث سوختن كالري ها و متعاقبا” چربي ها مي شود . معمولا” دوندگان دوي سرعت بخاطر شدت و سرعت فعاليتشان كم چربي ترين ورزشكاران هستند. علاوه براين ، آزمايشات و تحقيقات زيادي هم براي اندازه گيري ميزان سوختن چربي در هنگام دويدن انجام شده كه همگي اين موضوع را ثابت مي كنند. علاوه بر سرعت ، مدت زمان دويدن نيز درمقدار سوختن چربيهاي اضافي بدن تاثير زيادي دارد . وقتي مدت زمان دويدن ما بيشتر مي شود بدن از چربي ها به عنوان سوخت استفاده مي كند بنابراين هرچه مدت زمان بيشتري بدويم چربي بيشتري مي سوزانيم . علاوه براين توجه داشته باشيد كه اگر با يك سرعت ثابت بدويم خيلي بهتر از آن است كه دائما” سرعتمان را كم و زياد كنيم و گاهي بايستيم زيرا در هنگام دويدن با يك سرعت ثابت بدن چربي بيشتري مي سوزاند . اگرچه دانشمندان مطمئن هستند كه دويدن با حداكثر سرعت فورا” چربي ها را مي سوزاند اما از آنجايي كه ما انسانها فقط براي مدت زمان كوتاهي مي توانيم با حداكثر سرعت بدويم به ما توصيه مي كنند كه براي سوزاندن چربي ها با سرعت كندتر بدويم اما سعي كنيم سرعت دويدنمان را ثابت نگه داريم و مدت آن را بيشتر كنيم تا نتيجه بهتري بگيريم.طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0