تاريخ : شنبه 13 اردیبهشت 1393 | 10:10 | نویسنده : Elşən

**اولين دليل كه بسياري به آن توجهي ندارند خشك بودن بدن و كم آب شدن است. متخصصين دريافته اند كه اگر آب بدن از يك سطح خاص كمتر شود شما احساس خستگي خواهيد كرد زيرا بدن توانايي انجام برخي كارها را ندارد.

**از جمله مهمترين دليل هايي كه ميتوانيم براي خستگي دايمي به آن اشاره كنيم كم يا زياد ورزش كردن است. افراط و تفريط در ورزش ميتواند باعث خستگي شود زيرا با كم ورزش كردن بدن كرخت مي شود و با زياد ورزش كردن انرژي زيادي از انسان گرفته مي شود.

**ويتامين بي 12 بدن شما بسيار پايين است و به همين دليل هميشه احساس خستگي در بدن شما ديده ميشود. بي 12 باعث ميشود تا بدن توانايي ساخت گلبول خون را داشته باشد و با درست شدن اين ميزان حتما احساس خستگي دائمي شما نيز از بين خواهد رفت.

**مشكلات قلبي يكي ديگر از مواردي است كه مي تواتد بدن شما را هميشه خسته نگه دارد اين مورد هنگامي باعث مشكل ميشود كه پمپاژ قلب به خوبي انجام نميشود و با نرسيدن خون به دستگاه هاي داخلي خستگي به تمام سلول ها كشيده ميشود.

**با وجود استرس هاي بسيار زيادي كه اين روزها براي هر انساني وجود دارد ديگر نبايد از بودنش درون اين ليست ناراحت باشيم. زماني كه هورمون هاي استرس دست به كار ميشوند ديگر سلول ها توانايي مقابله با آن را نداشته و خستگي در تمام بدن پخش مي شود. بهتر است اين استرس را به كمك تمرين هاي ذهني كنترل كنيد.
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0