تاريخ : چهارشنبه 6 فروردین 1393 | 11:59 | نویسنده : Elşən
رتبه تيمهاي اميد در ليگ فوتسال منطقه اي 92:

كل راي ها: 66

1) يك مقام اول و يك مقام دوم             5     راي   (7.6 %)
2) يك مقام اول و يك مقام سوم           14   راي   (21.2 %)
3) يك مقام دوم و يك مقام سوم          3     راي   (4.5 %)
4) فقط يك مقام اول يا دوم              41   راي  (62.1 %)
5) بدون مقام                                     3     راي   (4.5 %)طبقه بندی: ليگ منطقه اي فوتسال بناب،

باخيش لار 0