تاريخ : یکشنبه 20 بهمن 1392 | 08:49 | نویسنده : Behnam

اعيان زاده اي به سقراط گفت: ‹‹من از خانواده بزرگي هستم كه پدرم فلان است و جدم بهمان است و همه كس و كارم اشخاص مهمي هستند اما تو هيچ كس را نداري كه به آن افتخار كني.››

سقراط گفت: ‹‹ اتفاقا درست است تو همه فاميلت انسانهاي بزرگي هستند و متاسفانه تو از همه پست تري و تو باعث ننگ آنهايي و من در راس خانواده اي هستم كه از من آغاز ميشود و باعث شرف و افتخار من است.››
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0