تاريخ : شنبه 19 بهمن 1392 | 05:44 | نویسنده : Elşən

مطلب زير شامل سه حركت روتين چند دقيقه اي سريع براي تقويت عضلات ماهيچه ران است، مي توانيد در مواقعي كه وقت كافي براي ورزش كردن نداريد اين تمرينات را انجام دهيد:

حركت اسكوات با دستهاي باز

• پاها را از هم باز نگه داشته و انگشتان پا را به آرامي به دو طرف در جهت بيرون بچرخانيد. دو دمبل در دستان خود نگه داريد. بازوان خود را كاملا صاف كرده و كف دستها را به طرف پايين نگه داريد.
• به آرامي زانوان خود را تا ۹۰ درجه خم كرده و بازوان خود را دو طرف شانه هايتان بالا نگه داريد. بازوها و پاهاي خم شده بايد هر دو در يك راستا باشند. وزنه هاي درون دستان شما (در دو طرف بدن)، بايد در ميدان ديد شما باشد.
• پاها را صاف نگه داشته و دستها را كمي بطرف پايين حركت دهيد.
• اين سه گام را ۱۵ مرتبه تكرار كنيد
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0