تاريخ : شنبه 19 بهمن 1392 | 05:36 | نویسنده : Elşən

 جوانمردي در ورزش

عامل اصلي در ورزش كه بيشتر اوقات همه را به سوي خود جلب مي كند انگيزه و سود در آن است . براي مثال ، قايق راني و اسب دواني نياز به مهارت زياد دارند . علت بروز حركات جوانمردانه در يك فعاليت به وسيله ي يك آرزو و يا روحيه خوب ، تمايل به كسب لذت براي خود است . اما تحمل فشار در بيشتر اوقات به صورت انفرادي ، كار بزرگي است و مقدمه اي براي يك تكنولوژي به نظر مي رسد و اين كار لذت بيبشتري دارد .

فرصت مردم براي فعاليت ها و مسئوليتشان در بيشتر اوقات ، براي جستجو و احترام گذاشتن در ورزش است كه با پيوستن فدراسيون ورزشي به IOC ، هر انسان براي خود فرصتي را براي ورزش كردن تنظيم مي كند . در اين راه ، تكميل كردن فرصت ها در فعاليت هاي ورزشي رسمي بيشتر است . بيشتر فعاليت هاي عمومي ، مشهور و معروف اند و تعقيب كردن فعاليت هاي گوناگون زمان زيادي مي خواهد.

جوانمردي در يك بازي معين بايد به گونه اي باشد كه هر رقيب چه بعد از مسابقه و چه قبل از مسابقه آن را رعايت كند . جوانمردي نبايد در بردن اجرا شود بلكه بايد در باختن هم باشد . براي مثال در فوتبال يك ورزشكار نبايد خارج از رفتار ورزشي در مقابل ديگران بازي كند و توپ را خارج از زمين لگد بزند. هم چنين از تيم هاي ديگر هم در پرتاب اوت انتظار صحيح مي رود و ...


طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0