تاريخ : جمعه 18 بهمن 1392 | 12:48 | نویسنده : Elşən

اگر ميخواهيد دفاع نفوذ ناپذيري شويد بخوانيد:

 

1)     همواره به توپ نگاه كنيد.

2)     مدافع هميشه بايد بين دروازه و مهاجم حريف باشد.

3)     سعي كنيد حريف را از مسيرخودش منحرف كنيد و اورا به كناره هاي زمين بكشانيد. (آخرين عمل: تكل كردن)

4)     اگردرمقابل مهاجم قرارگرفتيد چند قدمي به عقب برداريد.

5)     به مهاجم دريبل زن و باهوش، كم نزديك شويد.

6)     به مهاجم ضعيف نزديك شويد و توپ او را بگيريد.

7)     به محض اينكه يار هم تيمي درخواست پاس كرد، پاس بدهيد و معطل نكنيد.

8)      فقط در مواقع خطرناك توپ را به سمت بيرون تكل يا دفع كنيد.

9)     اجازه تصميم گيري به حريف ندهيد.

10) در مواقع حساس توپ را به گوشه ها ببريد.

11) هميشه درمحوطه جريمه مراقب پنالتي باشيد.

12) هيچ گاه چندنفري به يك نفر حمله نكنيد.

13) بعداز دريبل خوردن برگرديد.

14) هيچ گاه از هيچ حريفي نترسيد.

15) اگر دفاع منطقه اي مي كنيد جاي خود و اگر يارگيري مي كنيد يار خود را هيچگاه رها نكنيد.

16) درهنگام ضربات شروع مجدد و كرنر حريف اصل اوليه يارگيري است.

17) درحالت آفسايدگيري برروي خط آفسايد و جلوتراز مدافع مياني بايستيد. (مختص فوتبال)

18) از سرعت بيش از حد در دفاع پرهيزكنيد.

19) درجلوي دروازه دريبل نكنيد و به طوركلي كمتر خطركنيد.

20) وقتي توپ به خارج از بازي مي رود تمركز داشته باشيد و موقعيت خود را مستحكم كنيد.
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0