تاريخ : جمعه 18 بهمن 1392 | 12:21 | نویسنده : Elşən

بازيكنان داخل سالن همانند بازيكنان زمين بزرگ بايستي از فاكتورهاي قدرت، استقامت، سرعت، تكنيك و تاكتيك برخوردار بوده و جدا از مورد فوق داراي ويژگيهاي خاص ديگري هم باشند كه با توجه به پستي كه بازي ميكنند بايد دارا باشند.

1)      دروازه بان: از مهمترين خصوصيات دروازه بان در بازيهاي سالن شجاعت و جسارت او مي باشد، با دست خوب بازي كند، همانند بقيه بازيكنان با پا خوب بازي كند. فيزيك بدني مناسب و داراي عكس العمل هاي سريع باشد. داراي هوش بالايي بوده و بتواند به عنوان يك مربي خوب عمل نمايد و راهنمايي كند. از نظر تكتيك خوب بوده و بتواند پاس بدهد. در تمام طول بازي توجه به بازي داشته و بازيكنان را راهنمايي كند.

2)      بازيكن آخر:  در سالن تيمها هر سيستمي بازي كنند معمولا به يك نفر خاص مسئوليت آخر بازي كردن را ميدهند. اين بازيكن بايستي در درجه اول خيلي قوي در بازي من تو من يا حريف گيري باشد،  در يك جهته كردن بازي خوب عمل نمايد، ارتباط خوبي با دروازه بان داشته باشد، بخصوص مواقعي كه ممكن است دو نفر در مقابل با او باشند بمانند، دروازه بان بازي را زير نظر داشته باشد، از قدرت حفظ توپ بالا برخوردار بوده (بازيكن را خوب ببيند و بتواند پاس عمقي بدهد، توان پاس دادن براي نفرات كناري از بين مدافعين و يا جلوي مدافعين داشته باشد) و توان حركت براي انجام اورلپ و در نهايت شوت زدن را داشته باشد.

3)      بازيكنان كناري: معمولا بازيكنان كناري كه در سيستم ۱-۲-۱ بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند بايستي بازيكناني باشند كه در حمله و دفاع خوب عمل نمايند و توان تبديل شدن به سيستم هاي ديگري در حين مسابقه براي مقابله با تيم حريف را داشته باشند،  بازيكناني خوش فكر و باهوش باشند، چون نياز به تعويض جا دارند خلاقيت داشته و با توجه به دستورهاي مربي به خوبي بتوانند در دفاع و حمله شركت نمايند. از سرعت بالايي برخوردار باشند، بازيكناني از نظر تكنيكي بالا و قدرت دريبل زني خوبي داشته باشند. با توجه به درگيري زياد اين بازيكنان در دفاع و حمله بايستي از قدرت بالايي برخوردار بوده و قدرت پاس دهي خوب داشته و شوت زن باشد.

4)      نفر جلو (مهاجم): اين بازيكن بايستي از تواناييهاي زيادي برخوردار باشد چون در مواقع حمله او پشت به دروازه حريف ميباشد در صورتيكه بقيه بازيكنان خودي رو به دروازه حريف ميباشند به همين دليل بايستي ويژگيهاي زيادي داشته باشد، تكنيك خوبي داشته باشد،  قدرت كنترل و توان حفظ توپ با توجه با درگيري مدافعين بايستي در سطح بالايي داشته باشد. توان بازي با هر دو پا را داشته و قدرت بازي سازي براي بازيكناني كه اضافه ميشوند را داشته باشد. توان ايجاد فضا براي خود و ديگر بازيكنان هم تيمي داشته و داراي خلّاقيت بالا و تصميم گيري خوب باشد، توان فريب و عكس العمل سريع داشته باشد،  قدرت دريبل زدن و شوت زني بالا و در نهايت گل زن خوبي باشد. در دفاع بتواند خوب عمل نمايد.

در بازيهاي سالني با توجه به بازي پنج در مقابل پنج تيمها بايستي خيلي دقت نمايند و در اينگونه بازيها تيمهايي كه بتوانند از نظر عددي (تعداد بازيكنان) در جريان بازي بيشتر از تيم حريف باشند چه در حمله و چه در دفاع مسلّما ميتوانند موفق تر باشند در نهايت بايستي بازيكنان در دفاع و حمله به خوبي عمل و اضافه شوند.
طبقه بندی: Futsala görə (درباره فوتسال)،

باخيش لار 0