تاريخ : سه شنبه 10 دی 1392 | 02:34 | نویسنده : Elşən

با خبر شديم كه بعد از ظهر روز جمعه 1392.9.29 در چهارچوب مسابقات ليگ فوتسال بزرگسالان مراغه، مسئولين يكي از تيمهاي حاضر در مسابقات در پي جر و بحث با رئيس هئيت فوتبال مراغه، با كمال بي شرمي آقاي رئيس را مورد ضرب و شتم قرار داده و حواشي تلخي را بوجود آورده است. اين اولين بار نيست كه در مسابقات شهرستان با چنين اعمال وقيحانه و زشت مواجه ميشويم. در اينكه اين قبيل كارها زشت و ناپسند و دور از جو ورزشگاه و روحيه ورزشكاري است ترديدي نيست. ولي روي صحبت ما با مسئوليني است كه دم از قانون و قانون مداري زده و هميشه داعيه راست پيشگي دارند كه اگر چنين بود شاهد اينچنين صحنه هايي آن هم در هر دور مسابقات نميشديم. حال با اين حساب يا مشكل در شماي مسئول است كه نميتوانيد مسابقاتي به دور از حاشيه برگزار كنيد و يا مشكل در آن مسئول تيمي است كه هنوز جو ورزش و ورزشگاه را نمي داند و اين هم باز به مسئولين هئيت فوتبال بر مي گردد كه مجوز فعاليت چنين افرادي را صادر ميكنند. تا زماني كه فردي غير فوتبالي مسئوليت تيمي را بر عهده داشته باشد، تا زماني كه ضابطه به جاي قانون اعمال مي شود، تا زماني كه حق فرد و مجموعه اي عمدا و به قصد پايمال مي شود، تا زماني كه صورت اشتباهاتمان را پاك ميكنيم و آن را به نام قانون ميزنيم، تا زماني كه اشتباهاتمان را قبول نكنيم، تا زماني قدرت و اراده برخورد با عاملين فساد در فوتبال و فوتسال شهرمان را نداريم، تا زماني كه نخواهيم درست باشيم، تا زماني كه ... ، بايد هم منتظر چنين برخوردهايي باشيم چرا كه همه نميتوانند نا عدالتي را تحمل كنند و عكس العمل افراد در مقابل بي عدالتي متفاوت است. به چنين نا عدالتي هايي يكي با خودكار و كاغذ، يكي مثل من با فضاي مجازي و يكي هم با زور بازو جواب مي دهد...

ما به هيچ عنوان اين قبيل كارها را تاييد نمي كنيم ولي اعتقاد داريم كه آللاه وار و هيچ چيز در دنيا بي پاسخ نخواهد ماند چه خوشايند باشد و چه نباشد... امروز آقاي ط ، شايد فردا آقاي پ و در فرداهاي ديگر آقايان م (2) جواب كارهايشان را خواهند ديد و ...
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0