تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1392 | 01:54 | نویسنده : Elşən

آقا خاص، سلام! من يكي از اعضاي تيم اميد هستم. احتمالا زماني كه من در حال نوشتن اين متن و فكر كردن به موضوع هستم، شما ذهنتان را درگير كرده ايد و به اين فكر ميكنيد كه چگونه ميتوانيد من ارازل را در پيش ديگران خار كنيد و دنبال يك عيب در من ميگرديد تا انگشتتان را رويش گذاشته و در بوق و كرنا كني تا عالم و آدميان بفهمند كه من چگونه موجودي هستم!!! يا در مورد موقعيت تيمتان صحبت ميكنيد. و احتمالا داريد در مورد پيشرفت چشمگير، نمايش خيره كننده و بردهاي پياپي تيمتان حرف ميزنيد و به همه القا ميكنيد كه من شماي همشهري را به بيگانه ها فروختم و جعليات و تقلبتان را آشكار ساختم و زحمتهايتان را به باد دادم. حق داريد، شما يك انسان وارسته و راست پيشه ولي من سراپا نقص و كلا معيوب. بدان جهت كه من نميتوانم براي يك مسئول كادويي به عنوان شيريني بدهم! نميتوانم آنقدر رو داشته باشم كه بعضي جاها و ادارات را پاتوق خودم كنم! نميتوانم در روي افراد معصوم حقيقت را وارونه نشان بدهم! نميتوانم هر روز چهار نفر را مسئول مزاحمت براي ديگران كنم! نميتوانم خودم را جاي فلاني جا بزنم! نميتوانم ...

ولي من ميتوانم سختي راه را متحمل بشوم، وقتم را صرف كنم و متقلب را بشناسانم. ميتوانم فساد را حتي اگر عزيزترينم مرتكب آن شده باشد آشكار كنم. اينها از دست من بر مي آيد. اينها شايد در نظر شما خيلي خيلي بد باشد ولي در نظر من رسيدن به مدينه فاضله است. يادتان باشد كه من همه ي اينها را 4 ماه پيش (جام رمضان) از شما ياد گرفتم و امروز در پيش استادي مثل شما درس پس ميدهم! اميدوارم كه لايق شاگرديتان باشم...!

من ميدانم كه شما بزرگتر از آنيد كه فكر ميكنم! و يقينا ميدانم كه عين واقعيت را به ديگران نقل كرده ايد و ايرادات در ناقل است نه شما. ولي يك خواهشي دارم، اگر ميشود شما مرد باش و يك بار ديگر همه ي ماجرا را عين واقعيت به اطرافيان نقل كن تا برخي گمانه زني ها و اشتباهات از بين بروند. و گرنه به ناچار بنده حقير بدون توجه به جايگاه افراد از سير تا پياز ماجرا را خواهم گفت، باشد كه به مذاق بعضي ها خوش نيايد... همانطور كه در پي رسواييهاي شما و آشكارسازيهاي ما جلسات متعددي در استان نسبت به حل و فصل مشكلات شهرستان برگزار ميشود.

در ضمن من تا آخر در موضع خودم محكم خواهم بود (مثل شما در ماجراي 4 ماه پيش) و تا آخر هم ادامه خواهم داد تا با كمك و رهنمودهاي شما مو را از ماست بيرون بكشم حتي اگر به قيمت از دست دادن ارزشمند هايم شود...
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0