تاريخ : جمعه 17 آبان 1392 | 01:20 | نویسنده : Elşən

چندي پيش شنيديم كه يكي از عوامل اجرايي تيم معروف ... از طريق يكي از بچه هاي اميد پيغامي بدين مضمون به كادر فني تيم اميد فرستاده است: "به مسئولينتان بگو كه اگر نميگذارند در ليگ استاني شركت كنيد من آشنا دارم و ميتوانم مشكلتان را حل كرده و تيمتان را در ليگ استاني شركت دهم."

جوابيه كانون هواداران اميد:

ممنون از حس دوستي و خدمت صادقانه و بي منت تان در حق ما. قصد توهين به كسي را نداريم و دوست داريم حقايق را بنويسيم تا چهره افراد مشخص شود. ما كه ميدانيم شما با سب بلاتر هم رابطه داريد و 2 ثانيه ميتونيد مشكلات را حل كنيد. ولي شما بهتر است به خودتان، افكارتان و رفتارتان فكر كنيد. ما كه ديگر نميدانيم به چه زباني بگوييم كه در ليگ استاني شركت نميكنيم و نميخواهيم هم شركت كنيم. شما هستيد كه حس خود بزرگ بيني داريد و احساس مي كنيد كه از همه سريد. هنوز كارها و رفتارهايتان يادمان نرفته، بهتره يكم به گذشته نگاه كنيد و ببينيد كه چه كارها و خدمتها كه نكرده ايد در حق ما. ما به اين ميباليم كه ظاهر و باطنمان يكي است ولي شما؟؟؟

حتما:

ما بوديم كه تا شنيديم به ليگ استاني مي خواهيد تيم بديد رفتيم و سهميه را به اسم خودمان درآورديم!!!

ما بوديم كه از طريق روابطمان فوتباليمان! با آقاي رئيس! توانستيم حق 16 تا بچه را بخوريم!!!

ما بوديم كه از طريق كانالهاي خاص! 2 ساعت قبل از شما مدارك را تحويل هئيت فوتبال استان داديم و سهميه شهر مراغه را كه به نام تيم شما بود، به نام تيم خودمان درآوررديم!!!

ما بوديم كه باز از طريق همين روابط فوتبالي! پيش دو سه تا مسئول دلسوز! شهرمان، تيم شما را متشكل از جمعي ارازل، بچه خياباني، نفهم، غير فوتبالي و ... معرفي كرديم!!!

ما بوديم كه مسئولين تيمتان را متهم كرديم كه از بيت المال و بودجه آموزش و پرورش تيمداري ميكنند!!!

ما بوديم كه عنوان كرديم مسئولين تيمتان براي هدفهاي خاصي تيمداري ميكنند!!!

ما بوديم كه از بچه 15 ساله براي ماندن در تيممان سفته گرفتيم و بعد آن را به اجرا گذاشتيم!!!

ما بوديم كه به جاي 10 نفر در مسابقات 15 نفر را بازي داديم تا بلكه به نتيجه برسيم ولي خدايتان مانع نتيجه گيريمان شد!!!

ما بوديم كه هميشه ادعاي حمايت از شما را داشتيم و در پشت پرده چه كارهايي كه نكرديم و چه زنگها كه نزديم و چه حرفهايي كه نگفتيم!!!

ما بوديم كه ...

با اين كه ما جمعي ارازل و اوباش و نفهم و ... هستيم، باز خدا را شاكريم كه كسي مثل شماي دلسوز پيدا شده كه راه را درست رفته و نميخواهد به هر عنوان به يكسري اهداف برسد. خدا هميشه پشتيبانتان بوده و در راه رسيدن به هدفتان ياري كند و ماهاي ارازلي و ... را از سر راه پر افتخار شما بردارد.!!!

واي به حال ما كه در چه جايي زندگي مي كنيم. اينجا به جاي گرفتن از دست، از پايمان مي كشند. چه كاركنان و چه مسئوليني داريم كه به حرف استناد ميكنند تا به عمل. چه جوابي خواهند داشت؟؟؟

يكي نيست بگويد كه آقاي ... تا به حال كجا بوديد؟؟؟ چرا تيمداري نميكرديد؟؟؟ موقعي كه شهرستانهاي ديگر داشتند در استان خودنمايي ميكردند شما چه ميكرديد؟؟؟ حال كه يكي پيدا شده بود تا لااقل اسمتان را زنده كند چرا نخواستيد؟؟؟

براي ما و امثال ما راه زياد است، هستند مجموعه هايي كه در به در دنبال امثال ماها ميگردند، بدون هيچ چشم داشتي...

آقاي خاص! شما هم بهتره به جاي وقت تلف كردن، وقتتان را صرف تمرين دادن تيمهاي 6 گانه تان بكنيد تا قبل هر مسابقات در به در دنبال بازيكن نباشيد... البته اگر ميتوانيد!!! به فكر فوتبالي يا غير فوتبالي بودن ما نباشيد بلكه بهتره يك عكس با لباس ورزشي از خودتان پيدا كنيد...!

شما مطمئن باشيد كه ما با قدرت به كارمان ادامه خواهيم داد، دنبال هدفها و كارهايي از نوع اهداف و كارهاي شماها نخواهيم بود،  و تحت هيچ شرايطي از شماهاي به اصطلاح دوست كمك نخواهيم خواست و لابي و واسطه اي غير از خدايمان نخواهيم داشت... زيرا به اين جمله زيباي پدرانمان ايمان داريم كه: "دوز يول گئدن يورولماز"

 
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 1