تاريخ : پنجشنبه 2 آبان 1392 | 02:12 | نویسنده : Elşən

اين روزها بحث مسابقات استاني و تيمهاي شركت كننده در آن خيلي خيلي داغ شده اما در اين بين حركتهاي بعضي تيمها ما را ياد مثل معروف "نخودو آشا سالديق، هامينئ باشا سالديق" مي اندازد. روي صحبت ما با بعضي هاست كه هر روز صحبت از همگروه هايشان و بازي اول و صعود از گروه ميكنند ولي در عمل هنوز منتظر شركت كردن بقيه تيمها هستند تا آنها نيز خودشان را قاطي ماجرا كنند. اين بار اول نيست كه ياد اين مثل معروف خودمان مي افتيم، قبلا نيز از اين كارها ديده بوديم:

در تيم ما تا صحبت از تمرين هفتگي شد بعضي ها نيز كه تا آن زمان ماهي يك بار هم تمرين نداشتند تمريناتشان هفتگي شد!!!

تا آمديم در سه رده پايه بازيكن سازي كنيم، باز بعضي ها كاروان 50 نفري راه انداختند!!!

در قرعه كشي جام رمضان وقتي معلوم شد ما در سه رده تيم شركت داده ايم، بعد از قرعه كشي دست به كار شده و هم به تبريز، هم به بناب و هم به مراغه تيم دادند كه موفقيت نيز كسب كردند!!! البته از لحاظ تعداد تيم شركت داده در مسابقات...!!!

حالا هم كه صحبت ار ليگ استاني شده تا ما وارد عمل بشويم باز بعضي ها كه ادعاي 8 سال تيمداري دارند و تا به حال نام چنين مسابقاتي را نيز نشنيده بودند حالا جلوتر از همه كار ميكنند...

 

باز خدا را شاكريم كه ما واسطه شديم تا در سايه ما افق فكر بعضي ها بازتر شده و فكري به حال نوجوانان و جوانان بيچاره بكنند...

سايه ما پايدار...!!!
طبقه بندی: Yazı،

باخيش لار 0